Nieobsługiwana przeglądarka

Korzystasz z przeglądarki, której już nie obsługujemy. Naszą witrynę internetową można wyświetlić w jednej z następujących przeglądarek.

Our global presence

Please select a business area and your country and language.

Close

Nie masz pewności, czego szukasz?

Użyj poniższych łączy, aby przejść bezpośrednio do najczęściej wyszukiwanych tematów

7 powodów, aby zamienić hydrauliczne klucze dynamometryczne na klucze elektryczne

9 listopada 2022

Klucze dynamometryczne są niezbędne podczas dokręcania elementów złącznych wysokim momentem i prac montażowych w branżach petrochemicznej, energii odnawialnej i pojazdów ciężarowych. Wybór między kluczami elektrycznymi i kluczami hydraulicznymi wymaga znajomości ich zalet i wad. Taka wiedza pozwala zwiększyć wydajność i efektywność operacyjną w przypadku prac przy dużych obciążeniach.

expert-article_hydraulic-versus-cordless Banner

Przedstawiamy siedem argumentów przemawiających za wyborem elektrycznych kluczy dynamometrycznych do zadań związanych z dokręcaniem śrub i nakrętek

1. Mniejsza waga i większa poręczność narzędzi akumulatorowych

Klucze hydrauliczne wymagają użycia pomp i przewodów hydraulicznych, co sprawia, że są ciężkie i kłopotliwe w obsłudze. Na przykład ich waga nierzadko przekracza 20 kg. Z kolei klucz akumulatorowy CP8613 jest niewielki i znacznie bardziej ergonomiczny przy wadze zaledwie 5,3 kg. Porównywalny klucz hydrauliczny waży wraz z pompą 19,5 kg — o 73% więcej

W związku z dużą wagą narzędzi hydraulicznych celowość ich użycia w przypadku zadań wymagających dokręcenia zaledwie kilku śrub jest wątpliwa. W takich sytuacjach znacznie lepiej sprawdzą się klucze akumulatorowe, wyjątkowo poręczne i łatwe w przenoszeniu.

Akumulatorowe klucze dynamometryczne, takie jak model CP86, mają wiele zalet. Atutów nie są jednak pozbawione także klucze hydrauliczne. Są one niewielkie (o ile nie bierze się pod uwagę przewodów i pompy), a mniejsze gabaryty ułatwiają dotarcie do śrub i nakrętek w trudno dostępnych miejscach, co jest istotne w wielu zastosowaniach.

2. Niższe koszty pracy

Niewielki rozmiar i mniejszy ciężar kluczy akumulatorowych w porównaniu z kluczami hydraulicznymi oznaczają, że do obsługi narzędzia i wykonania pracy potrzeba tylko jednego operatora. Zapewnia to znaczne oszczędności kosztów pracy

3. Wyższa prędkość

Narzędzia akumulatorowe są nawet 10-krotnie szybsze od hydraulicznych. Na przykład klucz CP8613 może wykonać 10 obr./min w ciągu 60 sekund, podczas gdy klucz hydrauliczny wykona w tym samym czasie zaledwie 1 obr./min. Oznacza to, że elementy złączne można dokręcać szybciej, a zatem wzrasta wydajność. 

4. Wyższy poziom bezpieczeństwa

Akumulatorowe klucze dynamometryczne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Stosuje się w nich zabezpieczenia niedostępne w kluczach hydraulicznych, takie jak drugi przycisk rozruchu, który chroni palce operatora przed poważnymi obrażeniami. Więcej informacji na temat zagrożeń związanych z narzędziami znajdziesz na stronie OSHA (Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (USA)).

5. Wysoka dokładność i powtarzalność

Cyfrowy klucz dynamometryczny CP86 zapewnia wysoki poziom precyzji — dokręca śruby i nakrętki z dokładnością +/-4%. Tak wysoka dokładność daje pewność prawidłowego dokręcenia elementów złącznych. Nie ma ryzyka ich zbyt mocnego lub zbyt słabego dokręcenia, co groziłoby uszkodzeniem połączeń. Odpowiednią wartość momentu w danym zastosowaniu uzyskuje się już za pierwszym razem, a to oznacza wyeliminowanie konieczności powtórnego dokręcania i oszczędność cennego czasu.

Ponadto klucz elektryczny CP86 pozwala utworzyć „ulubione” ustawienie momentu. Dzięki temu praca jest wykonywana w taki sam sposób i z zachowaniem tego samego momentu niezależnie od tego, który operator obsługuje narzędzie. Oznacza to pełną kontrolę nad procesem. 

W przypadku hydraulicznych kluczy dynamometrycznych tak wysoki poziom dokładności i powtarzalności jest nieosiągalny.

6. Szybki zwrot z inwestycji

Przyjrzyjmy się przykładowemu zastosowaniu wymagającemu dokręcania śrub przy turbinach wiatrowych. U jednego z naszych klientów 92 śruby M39 przy turbinie dokręcane są momentem 3200 Nm, a służy do tego narzędzie CP8641 o wadze 10 kg. Dzięki użyciu klucza akumulatorowego zamiast klucza hydraulicznego o wadze 40 kg nie ma potrzeby wykorzystania pompy, a dotarcie do turbiny jest łatwiejsze. Na wykonanie zadania potrzeba zaledwie 40 minut. W przypadku użycia klucza hydraulicznego byłoby to 140 minut! Tak duża efektywność pozwala zaoszczędzić za każdym razem $285, a zwrot z inwestycji osiągnięto już w połowie piątego zadania.

7. Identyfikowalność

Klucz akumulatorowy CP86 współpracuje z aplikacją CPlinQ, która zapewnia natychmiastowy dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji o wydajności, nawet w terenie, co oznacza niezrównaną kontrolę nad procesem. Możliwe jest generowanie raportów dotyczących dokręcania, dzięki którym kierownicy nadzorujący prace mogą łatwo sprawdzić wartości momentu obrotowego, aby zyskać pewność, że zadanie wykonano prawidłowo. 

W przypadku kluczy hydraulicznych nie ma mowy o jakiejkolwiek identyfikowalności, w związku z czym operatorzy nie mogą skontrolować jakości połączeń ani powtarzalności.

Aby dokonać optymalnego wyboru, niezbędna jest gruntowna znajomość wymagań danego zastosowania i zalet poszczególnych rodzajów narzędzi.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji na temat doboru narzędzia.